Operation Christmas Child

Posters

2020 Poster

OCC A4 Poster

Promote local Operation Christmas Child events by customising and displaying these posters on noticeboards in your churches, classrooms, meeting rooms, local businesses, drop-off locations, or around your neighbourhood..

£ Free
OR
2020 Poster

OCC A3 Poster

Promote local Operation Christmas Child events by customising and displaying these posters on noticeboards in your classrooms, meeting rooms, local business, businesses, drop-off locations, or around your neighbourhood.

£ Free
OR
Welsh Poster

Welsh OCC Poster A4

Hyrwyddwch weithgareddau lleol Operation Christimas Child drwy addasu ac arddangos y posteri ar hysbysfyrddau yn eich ystafelloedd dosbarth, mannau cyfarfod, busnes lleol, busnesau, lleoliadau gollwng bocsys esgidiau ac o gwmpas eich cymdogaeth.

£ Free
Welsh Poster

Welsh OCC Poster A3

Hyrwyddwch weithgareddau lleol Operation Christimas Child drwy addasu ac arddangos y posteri ar hysbysfyrddau yn eich ystafelloedd dosbarth, mannau cyfarfod, busnes lleol, busnesau, lleoliadau gollwng bocsys esgidiau ac o gwmpas eich cymdogaeth.

£ Free
Welsh 2020 Poster Download

Lawr lwythiad Poster Operation Christmas Child

Hyrwyddwch weithgareddau lleol Operation Christimas Child drwy addasu ac arddangos y posteri ar hysbysfyrddau yn eich ystafelloedd dosbarth, mannau cyfarfod, busnes lleol, busnesau, lleoliadau gollwng bocsys esgidiau ac o gwmpas eich cymdogaeth.

£ Free
Back to Resources Hub